1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Spotrebiteľ má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
b) Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode a) je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
- písomne oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí a to doručením v uvedenej lehote písomného odstúpenia do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty toto oznámenie podá na poštovú prepravu
- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný, vrátane návodu a dokladu o kúpe
c) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
Tovar ako i oznámenie pošlite na adresu Prírodné krémy s.r.o, A.Pavču 268, 02732 Habovka.
d) Tovar Vám odporúčame zasielať ako doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
e) Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady.

 

2.Reklamačný poriadok
Reklamácie je zákazník povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou alebo poštou. Pokiaľ zákazník už pri preberaní zistí poškodenie zásielky, odporúča sa zásielku nepreberať a dať si doručovacou službou alebo poštou vystaviť potvrdenie o poškodení. Zákazník je o tejto skutočnosti povinný bezodkladne informovať dodávateľa e-mailom na jskuro85@gmail.com alebo telefonicky na mob.: 0915113346. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru, dodávky nie je možné. O postupe vybavenia reklamácie Vás budeme informovať.