Kontakt

Jakub Skurčák 
Andreja Pavču 268/20
027 32 Habovka
Slovensko

IČO: 43596444

IBAN: SK13 0900 0000 0050 5932 2277
Slovenská sporiteľňa, a. s.

tel.číslo: 0915113346

 

Návrhy, podnety, ...

Vaše návrhy, podnety nám môžete posielať na našu mailovú adresu, alebo prostredníctvom tohoto formulára

Typ správy (čoho sa týka)

Správa

Kontakt na Vás (email)