Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.prirodnekremy.eu . Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.prirodnekremy.eu je firma Prírodné krémy s.r.o, A.Pavču 268, 02732 Habovka.
Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.prirodnekremy.eu.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou,
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek       obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
- výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
1. objednaný tovar prevziať od poštového doručovateľa alebo na pošte po doručení oznámenia o uložení zásielky do 14 kalendárnych dní od dňa doručenia oznámenia (v prípade nedoručenia oznámenia bude kupujúci osobne žiadať zásielku na svoje meno na prislúchajúcej pošte po 7 kalendárnych dňoch od dňa odoslania objednaného tovaru - odoslanie bude potvrdené zaslaním emailovej správy na Vami udanú emailovú adresu),
2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4.Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať mailom na jskuro85@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0915113346, pokiaľ nie je už tovar odoslaný. Objednávka sa považuje za stornovanú po potvrdení predajcom - mailom, že akceptuje a eviduje storno objednávky.
Ak Kupujúci neprevezme objednaný už zaslaný tovar, bude mu účtovaný STORNO poplatok minimálne vo výške 6,50 EUR za náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Ak budú tieto náklady vyššie, Predávajúci bude účtovať skutočné náklady spojené s dodaním a spätným vrátením tovaru. Tento poplatok je zákazník povinný zaplatiť najneskôr do 3 pracovných dní od zaslania upomienky na účet predávajúceho - číslo účtu IBAN: SK13 0900 0000 0050 5932 2277.

5. Platobné podmienky a ceny
Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.prirodnekremy.eu V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

Poštovné

- Slovenská pošta 1.Trieda na dobierku - 4,00 Eur. V cene je započítané poštovné a balné.

 

6. Dodanie tovaru

Objednávky vybavujeme najneskôr do 24 hodín. Doba expedície sa pohybuje v intervale od 2 do 3 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Za oneskorené dodanie tovaru spôsobené chybou pošty, kuriera nezodpovedáme.

Nedostali ste zásielku? Ak Vám ani po štyroch dňoch po obdržaní informácie o zaslaní tovaru nedôjde zásielka, informujte sa prosím na svojej pošte. Väčšinou je zásielka uložená na pošte a čaká na prevzatie, pričom ste do schránky nedostali informáciu o uložení zásielky.
V prípade akýchkoľvek problémov pri práci s našou stránkou nás neváhajte kontaktovať. Uvítame všetky pripomienky a návrhy na zlepšenie.

Späť do obchodu